XV. ročník celostátní konference Kvalita zdravotní péče a akreditace

Popis

Letos pořádáme již XV. ročník celostátní konference Kvalita zdravotní péče a akreditace.

Konference se koná 12.9.2023 v Praze na tradičním místě, v hotelu Occidental. Již nyní je možno se za zvýhodněných podmínek na akci registrovat.

Konference je určena pro: management zdravotnických zařízení, lékaře, NLZP, manažery kvality, právníky a další pracovníky, zodpovídající za nastavení, řízení a hodnocení kvality a bezpečí ve zdravotnických zařízeních, pro zástupce zdravotních pojišťoven, zřizovatele zdravotnických zařízení, zástupce odborných společností a další.


Přednášky