XV. ročník celostátní konference Kvalita zdravotní péče a akreditace

Popis

Letos pořádáme již XV. ročník celostátní konference Kvalita zdravotní péče a akreditace.

Konference se koná 12.9.2023 v Praze na tradičním místě, v hotelu Occidental. Již nyní je možno se za zvýhodněných podmínek na akci registrovat.

Konference je určena pro: management zdravotnických zařízení, lékaře, NLZP, manažery kvality, právníky a další pracovníky, zodpovídající za nastavení, řízení a hodnocení kvality a bezpečí ve zdravotnických zařízeních, pro zástupce zdravotních pojišťoven, zřizovatele zdravotnických zařízení, zástupce odborných společností a další.


Přednášky

Přednášky jsou dostupné pouze pro uživatele registrované na tuto akci. Přihlaste se e-mailem, který jste použili při registraci na webu ČSAZ. Pakliže přednášky nemáte stále aktivní, a této odborné akce jste se zúčastnili, napište prosím na akce@csaz.cz, přístup Vám udělíme.

 • 01 Zkušenosti z řízením kvality a bezpečí v českých ZZ - R. Podstatová
 • 02 Změna řízení ve FN u sv. Anny v Brně - V. Vajdák
 • 03 Detašované odborné učebny Církevní SZŠ ve FTN - J. Mrkvičková - M. Šiková
 • 04 D-BOAT - program pro chronicky sebevražedné a excesivně se sebepoškozující dospívající - D. Havelka
 • 05 Současné možnosti ZP v bezpečném podávání infúzní terapie - P. Hořák
 • 06 Připravovaná legislativa další elektronizace zdravotnictví - R. Policar
 • 07 Management kvality v kontextu digitalizace zdravotnictví a ON Mladá Boleslav - J. Dudra
 • 08 Elektronizace zdravotnické dokumentace - M. Novotný
 • 09 Cesta k datovému řízení nemocnice ve středu města - Z. Kuchař
 • 10 Umělá inteligence. Partner zvyšující kvalitu péče a rychlost diagnostiky - M. Mísař - D. Kvak
 • 11 E-Health při poskytování zdravotní péče - praktické zkušenosti s ověřováním AI při posuzování obrazových vyšetření - J. Gerold
 • 12 Zdravá duše pro zdravé tělo - M. Benešová
 • 13 Koncepce ošetřovatelské péče - B. Švárová
 • 14 Implementace Akčního plánu Koncepce ošetřovatelství - strategický cíl č. 2 - Posílení systému sledování kvality ošetřovatelské péče - N. Müllerová
 • 15 Pracovní podmínky sester - B. Radjenovičová - P. Bocháček