Seminář pro manažery kvality

Popis


Pořádáme Seminář pro manažery kvality – Aktualizované standardy ČSAZ, novinky v legislativě, nejčastější nedostatky v praxi (zdravotnická dokumentace, léčivé přípravky, zdravotnické prostředky).
Kurs se koná 26. února 2024 a je určen pro: interní auditory a další zájemce o kvalitu a bezpečí u poskytovatelů zdravotních služeb.


Přednášky

Přednášky jsou dostupné pouze pro uživatele registrované na tuto akci. Přihlaste se e-mailem, který jste použili při registraci na webu ČSAZ. Pakliže přednášky nemáte stále aktivní, a této odborné akce jste se zúčastnili, napište prosím na akce@csaz.cz, přístup Vám udělíme.

  • 1. Aktualizované standardy ČSAZ, novinky v legislativě - R. Podstatová
  • 2. Vedení zdravotnické dokumentace, legislativa a nejčastější nedostatky v praxi - D. Chocholáč
  • 3a. Nakládání se zdravotnickými prostředky, legislativa - P. Brauner
  • 3b. Zdravotnické prostředky, povinnosti poskytovatele a nejčastější nedostatky v praxi - M. Klinková
  • 4. Nakládání s léčivými přípravky, legislativa a nejčastější nedostatky v praxi - M. Mahútová
  • 5. Plné znění Hodnotících standardů ČSAZ s vyznačenými změnami