Praktické školení – Zavádění hygienických a protiepidemických opatření ve zdravotnickém zařízení

Popis

Školení seznámí účastníky s hygienou provozu zdravotnického zařízení, včetně hygienických a protiepidemických postupů k prevenci vzniku a šíření infekčních onemocnění. Důraz bude kladen na novou legislativu v této oblasti, včetně nových ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a další významných změn v legislativě (především nakládání s odpady ze zdravotnictví, nakládání se zdravotnickými prostředky atd.).

Na školení bude také prezentována současná epidemiologická situace v ČR a ve světě nejen v souvislosti s COVID-19, rizika šíření infekce a možnosti prevence. Dále bude přednesena problematika rizik infekcí při cestování, migraci a medicínské turistice.

Školení je určeno pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří jsou pověřeni vypracováním, zaváděním a udržováním preventivních i nápravných hygienických a protiepidemických opatření ve zdravotnickém zařízení (vrchní a staniční sestry, epidemiologické sestry, ústavní hygienici apod.).

Akce je zařazena do celoživotního vzdělávání NLZP a bude ohodnocena kredity POUZP.


Přednášky

Přednášky jsou dostupné pouze pro uživatele registrované na tuto akci. Přihlaste se e-mailem, který jste použili při registraci na webu ČSAZ. Pakliže přednášky nemáte stále aktivní, a této odborné akce jste se zúčastnili, napište prosím na akce@csaz.cz, přístup Vám udělíme.

 • 1. Současná epidemiologická situace v ČR a ve světě v souvislosti s COVID-19, rizika šíření infekce a možnosti prevence, včetně očkování - R. Maďar
 • 2. Cestování, migrace a rizika šíření infekcí, medicínská turistika- R. Maďar
 • 3. Bariérový režim při příjmu, ošetřování a léčbě pacientů - I. Muroňová
 • 4. Hygiena provozu zdravotnického zařízení - R. Podstatová
 • 5a. Dezinfekce ploch, předmětů a povrchů, dezinfekční řád - I. Muroňová
 • 5b. Zásady úklidu - I. Muroňová
 • 6. Sterilizace, nakládání se zdravotnickými prostředky přístrojového i nepřístrojového charakteru (SZM) - R. Podstatová
 • 7. Program pro prevenci a kontrolu infekcí spojených se zdravotní péčí - R. Podstatová
 • 7a. Příloha 1 - HAI
 • 7b. Příloha 2 - HAI
 • 8. Jak napsat provozní řád nemocnice a další interní dokumenty v oblasti hygieny a epidemiologie - I. Muroňová
 • 9. Legislativa k nakládání s odpady ve zdravotnictví - M. Zimová
 • 10. Činnosti a kompetence epidemiologické sestry a nemocničního hygienika -
 • 11. Jak provádět a hodnotit interní hygienické audity, vzor kontrolního listu - I. Muroňová
 • 11a. Příloha - Zápis z hygienického auditu