Kurz Vedení evidence a základní dokumentace ZP u poskytovatele ZS

Popis

Pořádáme jednodenní kurz Vedení evidence a základní dokumentace zdravotnických prostředků u poskytovatele zdravotních služeb – činnosti pracovníka pověřeného evidencí, skladováním a vedením dokumentace k ZP, tentokráte v prostorách přednáškového sálu Ústavu pro péči o matku a dítě.

Kurz se koná 12.10.2023 od 9 hodin a je určen pro: zaměstnance organizací, kteří jsou pověřeni evidencí zdravotnických prostředků (ZP) a vedením základní dokumentace ke ZP, včetně jejich nákupu, uvedení do provozu, zajišťováním BTK, servisu, údržby, kalibrací, validací, oprav a revizí ZP, zajištěním instruktáží k ZP, jejich skladováním atd. Dále také pro interní auditory, manažery kvality apod.


Přednášky