Kurz Vedení evidence a základní dokumentace ZP u poskytovatele ZS

Popis

Pořádáme jednodenní kurz Vedení evidence a základní dokumentace zdravotnických prostředků u poskytovatele zdravotních služeb – činnosti pracovníka pověřeného evidencí, skladováním a vedením dokumentace k ZP, tentokráte v prostorách přednáškového sálu Ústavu pro péči o matku a dítě.

Kurz se koná 12.10.2023 od 9 hodin a je určen pro: zaměstnance organizací, kteří jsou pověřeni evidencí zdravotnických prostředků (ZP) a vedením základní dokumentace ke ZP, včetně jejich nákupu, uvedení do provozu, zajišťováním BTK, servisu, údržby, kalibrací, validací, oprav a revizí ZP, zajištěním instruktáží k ZP, jejich skladováním atd. Dále také pro interní auditory, manažery kvality apod.


Přednášky

Přednášky jsou dostupné pouze pro uživatele registrované na tuto akci. Přihlaste se e-mailem, který jste použili při registraci na webu ČSAZ. Pakliže přednášky nemáte stále aktivní, a této odborné akce jste se zúčastnili, napište prosím na akce@csaz.cz, přístup Vám udělíme.

  • 1 Legislativní požadavky pro poskytovatele zdravotních služeb, vyplývající ze zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických ZP in vitro - D. Chocholáč
  • 2 Vedení dokumentace používaných zdravotnických prostředků podle zákona - P. Brauner
  • 3 Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb – min. požadavky na bezpečnost ZP a požadavky správné skladovací praxe - M. Klimková
  • 4 Nejčastější nedostatky ohledně nakládání se zdravotnickými prostředky - R. Podstatová
  • 5 Možnosti evidence zdravotnických prostředků - J. Ptašek