Kurs Hospitalizace pacienta a poskytování zdravotních služeb bez souhlasu a použití omezovacích prostředků

Popis

Pořádáme Kurs Hospitalizace pacienta a poskytování zdravotních služeb bez souhlasu a použití omezovacích prostředků.
Kurs se koná 25. dubna 2024 a je určen pro: zaměstnance zdravotnických zařízení na všech úrovních, kteří zodpovídají za správné nastavení a zavedení postupů v těchto oblastech, interní auditory, manažery kvality, pro zdravotnické pracovníky, kteří pečují o pacienty v detenci a omezení.

Každý poskytovatel zdravotních služeb je podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a souvisejících legislativních předpisů povinen nastavit a zavést pravidla při hospitalizaci pacienta a poskytování zdravotních služeb bez souhlasu pacienta a při použití omezovacích prostředků.


Přednášky

Přednášky jsou dostupné pouze pro uživatele registrované na tuto akci. Přihlaste se e-mailem, který jste použili při registraci na webu ČSAZ. Pakliže přednášky nemáte stále aktivní, a této odborné akce jste se zúčastnili, napište prosím na akce@csaz.cz, přístup Vám udělíme.

  • Platná legislativa a příklady z praxe - Prudil L.
  • Péče o pacienta v omezení a detenci. Zdravotnická dokumentace pacienta v omezení - Chocholáč D.
  • Prevence, deeskalace a nezbytné použití omezovacích prostředků - Dubská S.
  • Doporučení Péče o pacienta v omezení