Dvoudenní školení Zdravotnické prostředky opět ve světle nové legislativy a současné praxe

Popis

Vzhledem k velkému zájmu a již naplněné kapacitě jsme nuceni zastavit přihlášky na tuto akci.
Přihlaste se na druhý běh tohoto kurz zde.

Všichni poskytovatelé zdravotních služeb jsou povinni dodržovat platnou legislativu související s poskytováním zdravotních služeb, včetně zákonných ustanovení o nakládání se zdravotnickými prostředky.

V oblasti zdravotnických prostředků zůstávají v platnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 („nařízení o zdravotnických prostředcích“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 („nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro“), nadto se 22. prosince 2022 stal účinným nový zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích (ZP) a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, který ale není pouhým propojením dosud platných zákonů o ZP a diagnostických ZP in vitro, ale doznal i celou řadu dalších změn.

Připravené školení za účasti odborníků ze SÚKL, B. Braun medical, MAPO medical a STAPRO si klade za cíl odpovědět na otázky spojené se zaváděním nové legislativy na poli ZP do praxe a pomoci se zorientovat ve změti paragrafů.

Věříme, že přednášky a následná diskuze pomůže zdravotnickým zařízením zvládnout zdravotnické prostředky správně, bez nebezpečí postihu správního orgánu a bez nebezpečí finančních ztrát při eventuálních sporech s pacienty.


Přednášky

Přednášky jsou dostupné pouze pro uživatele registrované na tuto akci. Přihlaste se e-mailem, který jste použili při registraci na webu ČSAZ. Pakliže přednášky nemáte stále aktivní, a této odborné akce jste se zúčastnili, napište prosím na akce@csaz.cz, přístup Vám udělíme.

 • 0. Medailonek Nemocnice Šumperk - P. Brauner
 • 1. Legislativní požadavky pro poskytovatele zdravotních služeb u ZP - M. Tulis
 • 2a. Distribuční praxe ZP - P. Brauner
 • 2b. Povinnosti poskytovatelů u ZP - M. Klimková
 • 3a. Evidence ZP - Legislativa, UDI - D. Chocholáč
 • 3b. Evidence ZP - Skladová evidence - J. Ptašek
 • 3c. Evidence ZP - Zápisy ZP do ZD - P. Bičišťová
 • 4a. Fleet management chirurgických nástrojů - M. Šťastný
 • 4b. Od analýzy k optimalizaci nástrojových sít - P. Olivová
 • 5. Průběh a výsledky kontrol osob nakládajících se ZP - T. Kojan
 • 6. Výrobce a problematika MDR - R. Tománek
 • 7. ZP - Jak začít implementovat a jak dále postupovat - R. Podstatová