Dvoudenní školení Zdravotnické prostředky opět ve světle nové legislativy a současné praxe 2

Popis

Kapacita tohoto školení je již bohužel obsazena. Napište nám na akce@csaz.cz pro další informace.

Vzhledem k velkému zájmu organizujeme další běh tohoto školení, tentokrát v Praze.

Všichni poskytovatelé zdravotních služeb jsou povinni dodržovat platnou legislativu související s poskytováním zdravotních služeb, včetně zákonných ustanovení o nakládání se zdravotnickými prostředky.

V oblasti zdravotnických prostředků zůstávají v platnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 („nařízení o zdravotnických prostředcích“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 („nařízení o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro“), nadto se 22. prosince 2022 stal účinným nový zákon č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích (ZP) a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, který ale není pouhým propojením dosud platných zákonů o ZP a diagnostických ZP in vitro, ale doznal i celou řadu dalších změn.

Připravené školení za účasti odborníků ze SÚKL, B. Braun medical, MAPO medical a STAPRO si klade za cíl odpovědět na otázky spojené se zaváděním nové legislativy na poli ZP do praxe a pomoci se zorientovat ve změti paragrafů.

Věříme, že přednášky a následná diskuze pomůže zdravotnickým zařízením zvládnout zdravotnické prostředky správně, bez nebezpečí postihu správního orgánu a bez nebezpečí finančních ztrát při eventuálních sporech s pacienty.


Přednášky