Dvoudenní odborný workshop pro manažery kvality

Popis

Akce je určena především pro manažery kvality, dále pro interní auditory a další zájemce o kvalitu a bezpečí ve zdravotnických zařízeních.

Na akci budete mít možnost interaktivně se zapojit do diskuse, prezentovat vlastní příklady dobré praxe, klást ostatním dotazy ke způsobu řešení problémových oblastí, poskytnout informace, jak daný problém řešíte u Vás apod.

Rovněž budete mít možnost si připravit a odeslat nám otázky, na které byste chtěli znát odpovědi. Naši garanti se Vám budou v průběhu celého workshopu plně věnovat.

Vzhledem k omezené kapacitě (40 osob) je třeba se přihlásit co možná nejdříve, stačí se registrovat na akci z této stránky nebo poslat mail na akce@csaz.cz.


Přednášky

Přednášky jsou dostupné pouze pro uživatele registrované na tuto akci. Přihlaste se e-mailem, který jste použili při registraci na webu ČSAZ. Pakliže přednášky nemáte stále aktivní, a této odborné akce jste se zúčastnili, napište prosím na akce@csaz.cz, přístup Vám udělíme.

  • 0 Klinika Dr. Pírka - S. Najman
  • 1 Jak vést zdravotnickou dokumentaci v souladu se zákonem a požadavky zdravotních pojišťoven - D. Chocholáč
  • 2 Jak nakládat s léčivy, jak aplikovat legislativu v této oblasti - M. Mahútová
  • 3 Jak nakládat se zdravotnickými prostředky, jak aplikovat legislativu v této oblasti - P. Brauner, M. Klimková
  • 4 Řízení kvality a bezpečí, nové Resortní bezpečnostní cíle - R. Podstatová
  • 5a Personální řízení, vzdělávání zdravotníků, interní audity v personální oblasti - N. Müllerová
  • 5a1 Příklad Přehled e-learningů - N. Müllerová
  • 5b Personální řízení, vzdělávání zdravotníků, interní audity v personální oblasti - R. Podstatová
  • 6a Bezpečnost in informací, interní audity v této oblasti - J. Balcar
  • 6b Bezpečnost in informací, interní audity v této oblasti - M. Novotný

Fotogalerie