Radiodiagnostika

Radiodiagnostika

Externí klinický audit je způsob hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, který definuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Z ustanovení § 71, 74 a 75 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. vyplývají tyto povinnosti (mimo jiné) pro poskytovatele zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření:

  • Vypracovat místní radiologické standardy a zajistit jejich dodržování. Při vypracování místních radiologických standardů vycházet z národních radiologických standardů, konkrétních podmínek na pracovišti a rozsahu poskytovaných zdravotních služeb.
  • Provádět interní klinický audit jedenkrát za rok.
  • Provádět externí klinický audit nejméně jedenkrát za 5 let.

Provádění externího klinického auditu

Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. dne 8. 12. 2016 získala oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie.

Pravidla procesu hodnocení MRS

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro oblast radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie.

Poptávkový formulář