XV. ročník celostátní konference Kvalita zdravotní péče a akreditace

Letos pořádáme již XV. ročník celostátní konference Kvalita zdravotní péče a akreditace.

Konference je určena pro: management zdravotnických zařízení, lékaře, NLZP, manažery kvality, právníky a další pracovníky, zodpovídající za nastavení, řízení a hodnocení kvality a bezpečí ve zdravotnických zařízeních, pro zástupce zdravotních pojišťoven, zřizovatele zdravotnických zařízení, zástupce odborných společností a další.

Více informací zde.