Upravené Hodnotící standardy a ukazatele kvality a bezpečí

4. vydání Hodnotících standardů a ukazatelů kvality a bezpečí, schválené Ministerstvem zdravotnictví ČR, naleznete zde. Tyto standardy především reagují na novou legislativu v oblasti řízení kvality a bezpečí (především nová legislativa reflektující Rezortní bezpečnostní cíle, nakládání s odpady, nakládání se zdravotnickými prostředky, Národní ošetřovatelské postupy, nové Metodické doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče apod.). Standardy vstoupí v platnost od 1.1.2024.