Praktické školení – Zavádění hygienických a protiepidemických opatření ve zdravotnickém zařízení

Právě pro Vás pořádáme praktické školení „Zavádění hygienických a protiepidemických opatření ve zdravotnickém zařízení, činnosti epidemiologické sestry, provozní řády, novinky v legislativě“, které se koná 23. – 24. listopadu 2022, v Nemocnici Šumperk a.s.

Školení seznámí účastníky s hygienou provozu zdravotnického zařízení, včetně hygienických a protiepidemických postupů k prevenci vzniku a šíření infekčních onemocnění. Důraz bude kladen na novou legislativu v této oblasti, včetně nových ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a další významných změn v legislativě (především nakládání s odpady ze zdravotnictví, nakládání se zdravotnickými prostředky atd.).

Další informace naleznete zde.