Nový kurz pro pracovníky evidující ZP ve ZZ

Pořádáme jednodenní kurz Vedení evidence a základní dokumentace zdravotnických prostředků u poskytovatele zdravotních služeb – činnosti pracovníka, pověřeného evidencí, skladováním a vedením dokumentace k ZP.

Kurz je určen pro: zaměstnance organizací, kteří jsou pověřeni evidencí zdravotnických prostředků (ZP) a vedením základní dokumentace ke ZP, včetně jejich nákupu, uvedení do provozu, zajišťováním BTK, servisu, údržby, kalibrací, validací, oprav a revizí ZP, zajištěním instruktáží k ZP, jejich skladováním atd. Dále také pro interní auditory, manažery kvality apod.

Pro velký zájem pořádáme dne 12.10.2023 v přednáškovém sále Ústavu pro péči o matku a dítě. Program naleznete zde.