Kurs Metrolog ve zdravotnickém zařízení

Kurz prezentuje základní postupy při zavádění procesu metrologie včetně tvorby kontrolního listu k realizaci auditu. Praktické znalosti z tohoto kurzu využijí pracovníci, zodpovídající za program kvality a bezpečí, pracovníci pověření systémem řízení metrologie.
Kurz je určen pro: zaměstnance zdravotnických zařízení na všech úrovních řízení, kteří zodpovídají za program kvality a bezpečí ve svém zařízení, interní auditory, manažery kvality, pro pracovníky pověřené systémem řízení metrologie na lůžkové a ambulantní části zdravotnického zařízení. Kurz je vhodný zejména pro ty, kteří s tímto procesem začínají. (Laboratorní částí zdravotnického zařízení se kurz zabývá pouze okrajově).