Kurs Hospitalizace pacienta a poskytování zdravotních služeb bez souhlasu a použití omezovacích prostředků

Každý poskytovatel zdravotních služeb je podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a souvisejících legislativních předpisů povinen nastavit a zavést pravidla při hospitalizaci pacienta a poskytování zdravotních služeb bez souhlasu pacienta a při použití omezovacích prostředků.
Kurs prezentuje základní požadavky legislativy, možnostech nastavení postupů v těchto oblastech, vedení zdravotnické dokumentace pacienta v omezení a péčí o pacienta v omezení.
Kurs je určen pro: zaměstnance zdravotnických zařízení na všech úrovních, kteří zodpovídají za správné nastavení a zavedení postupů v těchto oblastech, interní auditory, manažery kvality, pro zdravotnické pracovníky, kteří pečují o pacienty v omezení.