Akreditace Vsetínské nemocnice a.s.

Dne 4. října 2022 proběhlo ve Vsetínské nemocnici a.s. externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Vsetínská nemocnice prokázala, že splňuje požadavky kladené na prokázání kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče a získala certifikát na 3 roky.