Akreditace Psychatrické nemocnice Marianny Oranžské

Dne 9. listopadu 2022 proběhlo v Psychiatrické nemocnici Marianny Oranžské v Bílé Vodě externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské prokázala, že splňuje požadavky kladené na prokázání kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče a získala certifikát na 3 roky. Blahopřejeme.