Akreditace Levitova centra následné péče

Dne 30. května 2024 proběhlo v Levitově centru následné péče v Hořicích externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Levitovo centrum následné péče v Hořicích prokázalo, že splňuje požadavky kladené na prokázání kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče a získalo certifikát na 3 roky. Blahopřejeme.