Akreditace Kliniky MD Cure

Dne 30. listopadu 2023 proběhlo v Klinice MD Cure externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Klinika MD Cure prokázala, že splňuje požadavky kladené na prokázání kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče a získala certifikát na 3 roky. Blahopřejeme.