Akreditace Jihomoravských dětských léčeben, p.o.

Dne 22. listopadu 2022 proběhlo v Jihomoravských dětských léčebnách, p.o. externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Jihomoravské dětské léčebny prokázaly, že splňují požadavky kladené na prokázání kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče a získaly certifikát na 3 roky. Blahopřejeme.