Akreditace Domácí péče Mělnické zdravotní a.s.

Dne 12. ledna 2023 proběhlo v Mělnické zdravotní, a.s. – Domácí zdravotní péči externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Mělnická zdravotní, a.s. – Domácí zdravotní péče prokázala, že splňuje požadavky kladené na prokázání kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče a získala certifikát na 3 roky.