Akreditace Dětské psychiatrické nemocnice Opařany

Dne 15. dubna 2024 proběhlo v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany prokázala, že splňuje požadavky kladené na prokázání kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče a získala certifikát na 3 roky. Blahopřejeme.