Akreditace Albertinum OLÚ, Žamberk

Dne 6. listopadu 2023 proběhlo v Albertinu, OLÚ, Žamberk externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Albertinum OLÚ, Žamberk prokázal, že splňuje požadavky kladené na prokázání kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče a získal certifikát na 3 roky. Blahopřejeme.