Akreditace Fakultní Thomayerovy nemocnice

Ve dnech 13.-14. října 2022 proběhlo ve Fakultní Thomayerově nemocnici externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Fakultní Thomayerova nemocnice prokázala, že splňuje požadavky kladené na prokázání kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče a získala certifikát na 3 roky.