23. – 24. 11. proběhlo školení pro epidemiologické sestry

Ve dnech 23. až 24.11.2022 proběhlo v Nemocnici Šumperk a.s. praktické školení „Zavádění hygienických a protiepidemických opatření ve zdravotnickém zařízení, činnosti epidemiologické sestry, provozní řády, novinky v legislativě“. Všem děkujeme za účast, za skvělou pracovní atmosféru a výměnu zkušeností a těšíme se na další spolupráci.

Celá akce proběhla ve velmi tvůrčím a přátelském duchu, za což všem účastníkům děkujeme. Jsme nesmírně rádi, že můžeme s Vámi takto spolupracovat a že nás svými zkušenostmi obohacujete.

Velký dík je věnován Nemocnici Šumperk, bez které by se tato akce konat nemohla, zejména pak MVDr. Pavlu Braunerovi Ph.D. za skvělé moderování celé akce.

Přihlášeným účastníkům akce jsou k dispozici prezentace. Více informací naleznete zde.