Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví

Provádíme externí hodnocení kvality a bezpečí v českých zdravotnických zařízeních a externí klinické audity v oblasti radiodiagnostiky.

Současně realizujeme konzultační, poradenské a vzdělávací činnosti v celé oblasti řízení kvality a bezpečí zdravotní péče.

Více informací

Aktuality

Nový kurz pro pracovníky evidující ZP ve ZZ

4. 9. 2023

Pořádáme jednodenní kurz Vedení evidence a základní dokumentace zdravotnických prostředků u poskytovatele zdravotních služeb – činnosti pracovníka, pověřeného evidencí, skladováním a vedením dokumentace k ZP.

Pro velký zájem pořádáme dne 12.10.2023 v přednáškovém sále Ústavu pro péči o matku a dítě. Program naleznete zde.

Program konference je tu!

5. 6. 2023

Program XV. ročníku celostátní konference Kvalita zdravotní péče a akreditace je k dispozici, naleznete jej zde.

Cena Alice Garrigue Masarykové

5. 6. 2023

Cenu PhDr. Alice Garrigue Masarykové za přínos českému ošetřovatelství získala také naše auditorka Mgr. Nina Müllerová z Fakultní nemocnice Plzeň. Velmi si vážíme práce všech sester a všem oceněným gratulujeme!

Druhý běh Školení Zdravotnické prostředky ve světle legislativy

23. 5. 2023

Ve dnech 22. května až 23. května 2023 proběhl druhý běh Školení Zdravotnické prostředky ve světle legislativy, tentokráte v Nemocnici Na Františku v Praze. Pro registrované účastníky jsou již k dispozici prezentace zde.

Naše úspěchy

Od roku 2012 jsme provedli několik desítek externích hodnocení kvality a bezpečí v českých zdravotnických zařízeních a počty zdravotnických zařízení nadále narůstají.

Rovněž pořádáme školení, workshopy, odborné tématické i všeobecné akce zaměřené na sledování kvality  a bezpečí poskytované zdravotní péče. Tyto akce jsou ceněny nejen pro svou obsahovou náplň, ale i pro jejich formu a v neposlední řadě i pro kvalitu přednášejících.

0

zařízení

0

radiologií

0

akreditací celkem

0

konzultací

0

školení

Naše služby

Naše postupy vynikají v maximální pomoci v přípravě k externímu hodnocení kvality a bezpečí a především díky lidskému a pozitivnímu přístupu všech našich konzultantů a auditorů, kteří jsou zkušenými odborníky ve svých oblastech.

Námi akreditovaná zařízení