Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví

Provádíme externí hodnocení kvality a bezpečí v českých zdravotnických zařízeních a externí klinické audity v oblasti radiodiagnostiky.

Současně realizujeme konzultační, poradenské a vzdělávací činnosti v celé oblasti řízení kvality a bezpečí zdravotní péče.

Více informací

Aktuality

23. – 24. 11. proběhlo školení pro epidemiologické sestry

25. 11. 2022

Ve dnech 23. až 24.11.2022 proběhlo v Nemocnici Šumperk a.s. praktické školení „Zavádění hygienických a protiepidemických opatření ve zdravotnickém zařízení, činnosti epidemiologické sestry, provozní řády, novinky v legislativě“. Všem děkujeme za účast, za skvělou pracovní atmosféru a výměnu zkušeností a těšíme se na další spolupráci.

Akreditace Jihomoravských dětských léčeben, p.o.

22. 11. 2022

Dne 22. listopadu 2022 proběhlo v Jihomoravských dětských léčebnách, p.o. úspěšné externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Blahopřejeme.

Akreditace Nemocnice Vyškov, p.o.

14. 11. 2022

Dne 14. listopadu 2022 proběhlo v  Nemocnici Vyškov, p.o. úspěšné externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Blahopřejeme.

Akreditace Psychatrické nemocnice Marianny Oranžské

10. 11. 2022

Dne 9. listopadu 2022 proběhlo v  Psychiatrické nemocnici Marianny Oranžské úspěšné externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Blahopřejeme.

Naše úspěchy

Od roku 2012 jsme provedli několik desítek externích hodnocení kvality a bezpečí v českých zdravotnických zařízeních a počty zdravotnických zařízení nadále narůstají.

Rovněž pořádáme školení, workshopy, odborné tématické i všeobecné akce zaměřené na sledování kvality  a bezpečí poskytované zdravotní péče. Tyto akce jsou ceněny nejen pro svou obsahovou náplň, ale i pro jejich formu a v neposlední řadě i pro kvalitu přednášejících.

0

zařízení

0

radiologií

0

konzultací

0

školení

Naše služby

Naše postupy vynikají v maximální pomoci v přípravě k externímu hodnocení kvality a bezpečí a především díky lidskému a pozitivnímu přístupu všech našich konzultantů a auditorů, kteří jsou zkušenými odborníky ve svých oblastech.

Námi akreditovaná zařízení