Naši lidé

Mgr. Martina Mahútová, DiS.

Konzultantka a auditorka České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Vystudovala Střední zdravotnickou školu a Vyšší zdravotnickou školu v oborech všeobecná sestra  a diplomovaná všeobecná sestra. Je absolventkou bakalářského studia Ošetřovatelství 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a magisterského studia Řízení v sociálních a zdravotnických zařízeních Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.Je interním auditorem normy ISO 9001, 14001, 13485, 15189, 17025. Absolvovala řadu dalších kurzů v oblasti řízení kvality, rizik, environmentu, HACCPu, klinického výzkumu, GCP, zdravotnických prostředků a metrologie.

Pracovala jako zdravotní sestra u lůžka na JIP Chirurgické kliniky a jako vrchní sestraKlinicko-farmakologické jednotky v Thomayerově nemocnici v Praze. Od roku 2009 se věnuje řízení kvality a rizik, včetně vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Pracovala na pozici manažera kvality (Thomayerova nemocnice, Canadian Medical s.r.o.). Byla manažerem kvality, metrologem a vedoucí kalibrační laboratoře. V letech 2011-2013 se účastnila projektu prohlubování a zvyšování  úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné profesní vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech ve společnosti M.C.TRITON, spol. s.r.o., kde vyučovala řízení kvality a rizik ve zdravotnických zařízeních pro střední nelékařský management. V současné době se věnuje řízení kvality a rizik v následné péči.


Zpět