Naši lidé

Mgr. Martina Mahútová, DiS.

Konzultantka a auditorka České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Vystudovala Střední zdravotnickou školu (1998) a Vyšší zdravotnickou školu (2001) 
v oborech všeobecná sestra a diplomovaná všeobecná sestra.  Kombinované bakalářské studium na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v oboru Ošetřovatelství ukončila v roce 2007. V roce 2010 ukončila kombinované magisterské studium na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních. Je interním auditorem akreditovaným IRCA v systémech řízení dle ISO 9001, 14001 a OHSAS 18001. Dále je interním auditorem normy ISO 13485, 15189 a HACCP. Absolvovala řadu dalších kurzů v oblasti řízení kvality, rizik, environmentu, zdravotnických prostředků 
a metrologie.

Od roku 2001 do roku 2008 pracovala jako zdravotní sestra u lůžka na Jednotce intenzivní péče Chirurgické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze. Od roku 2008 do roku 2014 pracovala jako vrchní sestra Klinicko-farmakologické jednotky Thomayerovy nemocnice. 
Od roku 2009 do roku 2017 pracovala na pozici manažera kvality Thomayerovy nemocnice. Od téhož roku byla také externím lektorem Centra pro vzdělávání v Thomayerově nemocnici, kde vyučovala systémy řízení kvality a rizik pro postgraduální vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. V letech 2011 až 2013 se účastnila v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost ve společnosti M.C.TRITON, spol. s.r.o. Projektu prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné profesní vzdělávání 
a vzdělávání v manažerských dovednostech. Vyučovala v rámci certifikovaných kurzů Řízení kvality a řízení rizik ve zdravotnických zařízeních pro střední nelékařský management. Dlouhodobě spolupracovala na řízení kvality a bezpečí pro ambulantní zdravotnické zařízení.

Od roku 2011 je nezávislým odborníkem v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR.

V současné době pracuje jako manažer kvality ve zdravotnickém zařízení CanadianMedical Care, spol. s.r.o.


Zpět