Naši lidé

Mgr. Edita Holubková

Konzultantka a auditorka České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Mgr. Edita Holubková absolvovala v roce 1989 Střední zdravotnickou školu v Opavě, obor dětská sestra. V roce 2003 složila atestační zkoušku v NCO NZO Brno v oboru ošetřovatelská péče o dospělé, v roce 2009 ukončila státní závěrečnou zkouškou bakalářské studium ošetřovatelství na UP Olomouc, v roce 2011 ukončila atestační zkouškou specializační vzdělávání v oboru ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči. Je mentorem klinické praxe studentů ošetřovatelství.

V oblasti kvality ve zdravotnictví absolvovala kurz ,,Management interního auditu“ a kurz ,,Metrologie a péče o zdravotnickou přístrojovou techniku“. Ve zdravotnictví pracuje od roku 1989 jako dětská, posléze všeobecná sestra specialistka, v současné době pracuje jako vedoucí sestra a koordinátor kvality. Nadále se vzdělává v oboru.


Zpět