Naši lidé

Prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

Konzultant a auditor České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Absolvent Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze (2002). V roce 2005 získal I. atestaci z Anesteziologie a resuscitace, v roce 2008 získal specializovanou způsobilost z oboru Anesteziologie a resuscitace.

Od roku 2003 do roku 2015 byl zaměstnán ve FN Brno na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Od roku 2004 do roku 2008 byl představitelem vedení kliniky pro SŘK a podílel se na vytvoření SŘK na klinice, jeho implementaci a na následných auditech dle normy ISO 9001:2000. V roce 2005 se stal auditorem SŘK ve FN Brno a absolvoval několik návazných kurzů auditora. Byl součástí týmu, který se podílel na úspěšné akreditaci a reakreditaci FN Brno dle mezinárodní normy NIAHO a reakreditací DIAS. Od roku 2015 je přednostou Kliniky dětské anesteziologie a resusctiace FN Brno a LF MU.

Od roku 2009 do roku 2013 byl ordinářem pro anestezii KARIM FN Brno, od roku 2008 do roku 2015 lékařem Oddělení léčby bolesti. Je odborným asistentem na LF MU, kde je garantem několika předmětů Je členem České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM), České rady pro resuscitaci (ČRR), Evropské anesteziologické společnosti (ESA) a dalších národních a mezinárodních odborných společností. Je zakládajícím členem Expertní skupiny pro porodní anestezii a analgezii ČSARIM (ESPAA). Aktuálně je členem výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM), místopředsedou výboru Sekce pro porodnickou anestezii a analgezii ČSARIM a místopředsedou výboru Spolku pro simulace v medicíně.

Jako předseda organizačního výboru se podílel na uspořádání několika ročníků Konference výukového a publikačního portálu AKUTNE.CZ a Kurzu urgentní medicíny. Několik let je členem vědeckého výboru národního kongresu ČSARIM. Je recenzentem odborných periodik (Biomedical Papers, Journal of Medical Internet Research, Aktuální gynekologie a porodnictví, Česká gynekolgie, Anesteziologie a Intenzivní medicína aj.). Je členem redakční rady časopisu MEFANET Journal. Je hlavním organizačním garantem výukového a publikačního portálu AKUTNE.CZ [ISSN 1803-179X] a předsedou správní rady Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ.


Zpět