Naši lidé

MUDr. Roman Štoudek

Konzultant a auditor České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Od roku 2003 doposud je zaměstnán ve FN Brno na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. V roce 2008 získla specializovanou způsobilost z oboru Anesteziologie a resuscitace. Od roku 2005 se aktivně podílí na tvorbě vnitřních dokumentů z oblasti lékařské péče, na implementaci systému řízení kvality na klinice a provádí interní audity na klinice i v celé FN Brno dle normy ISO 9001:2000 a NIAHO. 

V roce 2012 postupně absolvoval kurzy: Systém řízení kvality; Audit systému řízení kvality; Zdokonalovací kurz interních auditorů systému řízení kvality dle normy lSO 9001:2008.

Od roku 2006 je odborným asistentem LF MU a od roku 2009 zástupcem ordináře pro anestézie. Od roku 2009 také pracuje jako lékář na ZZS JMK. Je členem České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM), České rady pro resuscitaci (ČRR) a Eropské anesteziologické společnosti (ESA).

Aktivně se podílel na uspořádání několika ročníků Konference výukového a publikačního portálu AKUTNE.CZ a Kurzu urgentní medicíny. Je jedním z garantů výukového a publikačního portálu AKUTNE.CZ [ISSN 1803-179X] a členem správní rady Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ.


Zpět