Naši lidé

MUDr. Mgr. Ing. Dalimil Chocholáč, Ph.D.

Konzultant a auditor České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Absolvent Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně (MUDr.), v roce 1999 nastoupil na pozici sekundárního lékaře na ortopedickém oddělení pro diagnostiku a léčbu osteoartikulární tuberkulózy v Jevíčku, kde během svého více jak čtrnáctiletého působení získal zkušenosti na poli diagnostiky a léčby ortopedické tuberkulózy, a to včetně komplikací. V této době úzce spolupracoval s ortopedickým oddělením nemocnice Boskovice, kde pod vedením primáře Bedřicha Kaly získal náhled na skutečnou ortopedii.

V roce 2005 získal atestací I. stupně v oboru ortopedie a v roce 2006 mu byla přiznána specializovaná způsobilost v ortopedii. V období 2005-2009 vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a získal tak magisterské vzdělání v oboru právo a právní věda (Mgr.). V roce 2014 ukončil i magisterský studijní program v oboru podniková ekonomika a management (Ing.) na Akademii Sting v Brně. V tomtéž roce obhájil disertační práci na téma Tuberkulózní a ostatní mykobakteriální záněty v kloubních oblastech - diagnostika, terapie, úskalí léčby, komplikace (Ph.D.) a taktéž absolvoval přezkoušení pro funkci vedoucího lékaře a primáře před oborovou komisí vědecké rady ČLK.

V období 2013 a 2014 působil na Ortopedické klinice Fakultní nemocnice Olomouc na místě zástupce přednosty kliniky pro léčebnou péči, poté v Nemocnici Valtice ve funkci náměstka ředitelky pro léčebně preventivní péči a nyní působí v Nemocnici Letovice a na Traumatologickém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.

Již od roku 2008 vyučuje na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci problematiku zánětů v oblastech pohybového aparátu. Každoročně se aktivně účastí vzdělávacích a odborných akcí, kde svou aktivní účastí přispívá k povědomí o poměrně opomíjeném tématu ortopedické tuberkulózy. Je autorem či spoluautorem několika odborných pojednání v tuzemských i zahraničních periodicích.

V předešlých působištích se aktivně účastnil systému řízení kvality a bezpečí a vykonával funkci interního auditora. V roce 2015 byl Ministerstvem zdravotnictví ČR jmenován auditorem České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.


Zpět