Naši lidé

Ing. Pavel Kožený, Ph.D.

Konzultant a auditor České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Vystudoval Univerzitu Pardubice magisterský a doktorský program věnovaný ekonomice, managementu a technologii. 

Pracoval v České národní zdravotní pojišťovně a pak byl 10 let ředitelem Národního referenčního centra. Nyní pracuje jako náměstek ředitele Kliniky Dr.Pírka v Mladé Boleslavi. 

Publikoval knihu Klasifikační systém DRG a podílel se na několika výzkumných projektech se zaměřením na výzkum metod standardizace zdravotní péče pro vývoj národní sady ukazatelů kvality péče, výběrem klasifikačního systému procedur pro ČR. Byl členem pracovní skupiny MZ ČR pro kvalitu ve zdravotnictví. Je autorem prvního portálu se zveřejňováním informací o poskytované zdravení péči www.jaksekdeleci.cz.   

Absolvoval řadu kurzů v oblasti řízení kvality, rizik, HealthTechnology Assessment, zdravotnických prostředků.Zpět