Naši lidé

PhDr. Hana Kubešová

Konzultantka a auditorka České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

V roce 2020 úspěšně ukončila doktorské studium v oboru Ošetřovatelství, je absolventkou magisterského studijního programu Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech a bakalářský titul získala ve studijním programu Ošetřovatelství a to vše na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Má specializovanou způsobilost v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví a specializační studium v oboru Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech.

V průběhu vysokoškolských studií pracovala od roku 2008 do roku 2019 nejprve jako staniční sestra na ortopedickém oddělení v Nemocnici Tábor a.s. a poté jako vrchní sestra Společného ošetřovatelského lůžkového fondu chirurgických oborů v Nemocnici Tábor a.s. V současné době pracuje jako náměstkyně pro řízení kvality a bezpečí poskytované péče v Nemocnici České Budějovice a.s.

V současné době studuje na Vysoké škole polytechnické Jihlava obor Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví. Aktivně působí v oblasti přednáškové činností na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích a také ve specializačním vzdělání v oboru Intenzivní péče.Zpět