Naši lidé

MUDr. Dana Šašková

Konzultant a auditor České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

V roce 1988 absolvovala Univerzitu Karlovu V Praze fakultu dětského lékařství v oboru dětské lékařství, má atestaci prvního stupně v oboru pediatrie a specializaci v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

Od roku 2016 pracuje v Lázních Kynžvart jako pediatr a od roku 2017 také ve funkci náměstkyně pro lékařskou, ošetřovatelskou a lázeňskou péči. Aktivně se zúčastnila přípravy Léčebných Lázní Lázně Kynžvart k akreditaci v roce 2018, kdy se podílela na tvorbě vnitřních dokumentů z oblasti lékařské a ošetřovatelské péče, na implementaci systému řízení kvality v Lázních Kynžvart a prováděla zde interní audity. Nadále se podílí na řízení zvyšování kvality a bezpečí v lékařské a ošetřovatelksé oblasti v Lázních Kynžvart, včetně interních auditů.

Podílí se na odborných projektech lázní a ve spolupráci s manažery kvality dohlíží na plnění resortních bezpečnostních cílů a sledování a hodnocení indikátorů kvality.

Pravidelně se účastní odborných akcí v oblasti pediatrie a rehabilitační péče a v oblasti řízení kvality a bezpečí ve zdravotnickém zařízení, postupně absolvovala kurzy Management interního auditu ve zdravotnickém zařízení, Univerzita medicínského práva, GDPR pro manažery ve zdravotnictví, studia MBA.


Zpět