Naši lidé

Ing. Martina Klimková

Konzultantka a auditorka České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Vystudovala SZŠ Šumperk (všeobecná sestra), bakalářské studium Ošetřovatelství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého Olomouc a Vysokou školu ekonomickou v Praze, hlavní obor Management, vedlejší specializaci Management zdravotnických služeb, na Fakultě managementu.

Absolvovala certifikované kurzy manažera kvality, interního auditora a manažera rizik ve zdravotnictví a mnoho dalších kurzů v oblasti managementu, zdravotnického práva a kvality a bezpečí.

Svou praxi ve zdravotnictví vykonává od roku 1998, od roku 2006 ve funkci manažerky kvality, v současné době pracuje na pozici vedoucí oddělení řízení kvality v Nemocnici Šumperk a.s. V rámci svých činností realizuje přípravy nemocnice na akreditační šetření, včetně zpracování potřebné dokumentace a plnění funkce hlavního auditora. Dohlíží a koordinuje přípravy na certifikaci dle normy ISO 15189 v provozu centrální sterilizace a kooperuje s laboratorními provozy v rámci normy ISO 15189.


Zpět