Naši lidé

Bc. Klára Brožová

Konzultant a auditor České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Bc. Klára Brožová vystudovala Střední zdravotnickou školu v Plzni obor Všeobecná sestra v roce 1998. V roce 2001 složila státní závěrečné zkoušky v oboru Zdravotně sociální a geriatrická péče na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni a získala titul Bc. V roce 2008 dokončila pomaturitní specializační studium v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii v NCO NZO v Brně.

V roce 2012 – 2013 absolvovala certifikované kurzy „Interní auditor ve zdravotnickém zařízení“, „Kvalita a bezpečí zdravotní péče, externí kontrola kvality“ a „Řízená dokumentace v podmínkách zdravotnických zařízení“ v NCO NZO v Brně. V roce 2015 – 2018 absolvovala u ČSAZ certifikované kurzy: „Jak zavést systém řízení kvality zdravotní péče“, „Management interního auditu ve zdravotnickém zařízení“, „Bezpečné zacházení s léčivými přípravky – platná legislativa a praxe“, „Zdravotnické prostředky – platná legislativa a praktický průvodce kontrolou SÚKL“, „Řízení rizik, BOZP a PO ve ZZ, platná legislativa a její aktuální znění“. V IPVZ v Praze se zúčastnila kurzu „Nová legislativa EU pro ochranu osobních údajů – GDPR pro zdravotnické pracovníky“.

V Psychiatrické nemocnici v Dobřanech pracuje od roku 1999 - na pozici všeobecné sestry do roku 2011 a na pozici manažera kvality dosud.


Zpět