Naši lidé

MUDr. Stanislav Najman

Konzultant a auditor České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

V roce 1985 absolvoval Univerzitu Karlovu v Praze, lékařskou fakultu v oboru všeobecné lékařství. Má atestaci prvního a druhého stupně v oboru anesteziologia a resucitace a atestaci v oboru urgentní mediciny. Je členem České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM). Dlouhodobě spolupracuje při tvorbě nemocničních informačních systémů s českými dodavateli nemocniční softwarů. V roce 2017 byla tato práce oceněna Českou společností manažerů informačních technologii Cacio – „IT projekt roku”.

Od roku 1985 do roku 1994 pracoval na anesteziologicko-resuscitačním oddělení Krajské nemocnice v Mladé Boleslavi. V letech 1989 až 1991 był pověřen vedením rychlé lékařské pomoci v Mladé Boleslavi , jako součásti anesteziologicko resuscitačního oddělení. V letech 1991 až 1994 pracoval jako zástupce primaře anesteziologicko resuscitačního odělení v Mladé Boleslavi.

Od roku 1994 až dosud pracuje jako primář anesteziologického oddělení Kliniky Dr. Pírka a od roku 2005 současně jako ředitel Kliniky Dr. Pírka.

Aktivně se účastnil přípravy Kliniky Dr. Pírka k akreditaci i reakreditaci v roce 2016 podle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky č. 102/2012 Sb. i zavádění norem ISO 9001 a ISO 27001 na Klinice. Pravidelně se účastní odborných akcí v oblasti anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny i v oblasti řízení kvality a bezpečí. Dlouhodobě spolupracuje při tvorbě nemocničních informačních systémů s dodavateli nemocničních softwarů do nemocničních zařízení.


Zpět