Naši lidé

Lenka Hamříková, DiS.

Konzultant a auditor České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Vystudovala Střední zdravotnickou školu (1985) a Vyšší zdravotnickou školu (2002) v oborech všeobecná sestra a diplomovaná všeobecná sestra. V roce 1993 ukončila specializační studium v NCO NZO Brno v oboru Anestezie, resuscitace a intenzivní péče a v roce 2011 v oboru Organizace a řízení zdravotnictví. V oblasti řízení kvality ve zdravotnictví absolvovala kurzy Řízení kvality zdravotnické péče na IPVZ (modul 1 – 4), seminář „Akreditace zdravotnického zařízení“, školení „Interní auditor ve zdravotnictví.

Od roku 1985 pracovala jako všeobecná sestra na Anesteziologicko – resuscitačním oddělení, od roku 2002 pracuje na Úseku ošetřovatelské péče Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně, kde mimo jiné koordinuje spolupráci v oblasti kvality a bezpečí s Oddělením řízení kvality, zpracovává nežádoucí události v oblasti ošetřovatelské péče.

V roce 2016 nastoupila na pozici vedoucí Oddělení řízení kvality a aktivně účastni řízení kvality, včetně úspěšné přípravy fakultní nemocnice k získání akreditace. Podílí se na zavádění systému řízení kvality v klinických laboratořích podle normy ČSN EN ISO 15189 a ověření jeho funkčnosti u Českého institutu pro akreditaci a Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře. Dále pokračuje v udržování a rozvoji nastaveného systému řízení kvality podle požadavků normy ČSN EN ISO 9001.


Zpět