Naši lidé

Bc. Monika Dobešová

Konzultant a auditor České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Bc. Monika Dobešová absolvovala SZŠ ve Vyškově, obor všeobecná sestra, ukončení v roce 1989 maturitní zkouškou. V roce 1994 složila atestační zkoušku v NCO NZO Brno v oboru Instrumentování na operačním sále a v roce 2011 dokončila specializační studium v oboru Organizace a řízení zdravotnictví. V roce 2015 ukončila státní závěrečnou zkouškou bakalářské studium v oboru Sociální práce a poradenství.

Od roku 1989 pracovala jako všeobecná sestra na Anesteziologicko – resuscitačním oddělení, od roku 1994 pracovala na oddělení Operační sály jako sestra specialistka. Od roku 2007 nastoupila na pozici vedoucí sestra operačních sálů, následně jako staniční sestra Centrálních operačních sálů Nemocnice Boskovice.

V oblasti řízení kvality ve zdravotnictví absolvovala kurzy „Kvalita a bezpečí v zařízeních poskytujících zdravotní služby“, „Hodnocení – nástroj personálního řízení“, „Klíčové kompetence vedoucího pracovníka“, „Jak zavést systém řízení kvality zdravotní péče“, „Management interního auditu“, „Bezpečné zacházení s léčivými přípravky“. Podílí se na řízení rozvoji systému kvality a bezpečí v Nemocnici Boskovice. Nadále se vzdělává v oblasti řízení kvality a rizik.


Zpět