Naši lidé

Bc. Taťána Kalinová

Konzultant a auditor České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Po absolvování gymnázia vystudovala Střední zdravotnickou školu (1987) a Vysokou školu (2008) v oboru porodní asistentka. V roce 1994 ukončila specializační studium Ošetřovatelské péče v patologických stavech v gynekologii a porodnictví. Od roku 2000 je laktačním poradcem a od roku 2005 mentorem klinické praxe studentů ošetřovatelství. Absolvovala řadu kurzů a tuzemských i zahraničních pracovních stáží v oboru porodní asistence a v oblasti řízení kvality a rizik.

Od roku 1987 pracovala jako porodní asistentka v Ústavu pro péči o matku dítě, ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, v Oblastní nemocnici v Příbrami. V letech 2009 – 2013 jako vrchní sestra gynekologicko porodnických pracovišť v Ústavu pro péči o matku a dítě. Od konce roku 2013 – 2015 nastoupila na pozici manažera kvality a připravovala ÚPMD k úspěšné akreditaci v oblasti kvality a bezpečí zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb. Od ledna 2016 dosud pracuje ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na Gynekologicko porodnické klinice jako vrchní sestra.

Od roku 2003 zajišťuje komunitní péči porodní asistentky v místě bydliště a od roku 2008 vyučuje praktické části odborných předmětů na Vysoké škole zdravotnické v Praze. Nadále se vzdělává v oblasti řízení kvality a rizik.


Zpět