Naši lidé

MUDr. Jaroslav Pernička, Ph.D.

Konzultant a auditor České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

V roce 1977 absolvoval Univerzitu Palackého v Olomouci, lékařskou fakultu v oboru všeobecné lékařství. V roce 1982 získal specializaci v oboru urologie prvního stupně, v roce 1987 druhého stupně. V roce 2006 mu byl udělen titul Ph.D. Je držitel licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru urologie. Od roku 2003 je znalcem v oboru zdravotnictví, zdravotnická odvětví různá, specializace urologie. Je členem České urologické společnosti a Transplantační společnosti JEP. Publikační činnost obsahuje 78 sdělení.

Absolvoval školení „Národní akreditační standardy pro nemocnice“, je držitelem Certifikátu vnitřního auditora zdravotnické dokumentace.

Od roku 1977 pracuje na Urologické klinice Fakultní nemocnice Olomouc, v posledních letech (1997 – 2015) jako zástupce přednosty pro léčebnou péči. Od roku 2016 zde vede jednu z onkologických poraden kliniky. Od stejného data pracuje na ambulanci Urologického oddělení Středomoravské nemocniční a.s., Nemocnice Přerov.


Zpět