Naši lidé

Ing. Jan Hlava

Konzultant a auditor České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Absolvent vysokého učení technického v Brně (1977), v roce 1985 získal na IPVZ (tehdy ILF Praha) osvědčení speciální průpravy na úseku činnosti technické spolupráce v oborech nukleární medicíny, radiodiagnostiky a radioterapie. 

Od roku 1977 do roku 2012 byl zaměstnán ve Slezské nemocnici v Opavě, z toho od roku 1997 na pozici provozně technický náměstek. Od roku 2013 až dosud je zaměstnán v Psychiatrické nemocnici v Opavě jako náměstek pro hospodářsko-technickou zprávu. V průběhu obou zaměstnání se účastnil řízení kvality a bezpečí poskytovaných služeb. V Psychiatrické nemocnici v Opavě koordinoval přípravu k akreditaci, podílel se na vypracování vnitřních norem v hospodářsko-technické oblasti i na provádění interních auditů v této oblasti. V roce 2015 se aktivně účastnil úspěšné akreditace PN v Opavě. Absolvoval řadu kurzů v oblasti řízení kvality a bezpečí (Jak zavést systém řízení kvality zdravotní péče, Management interního auditu, Metrologie a péče o zdravotnickou přístrojovou techniku a jiné).


Zpět