Naši lidé

RNDr. Renata Podstatová

Jednatelka a konzultantka České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Absolventka přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (1986). V roce 1996 získala I. atestaci z farmaceutických analytických metod na Katedře farmaceutické technologie a kontroly léčiv IPVZ Praha, v roce 2004 získala I. atestaci z vyšetřovacích metod v hygieně na Katedře hygieny a epidemiologie IPVZ Praha.

Od roku 1987 do roku 2007 byla zaměstnána ve FN Olomouc, z toho od roku 2005 se aktivně účastnila řízení kvality ve FN Olomouc a přípravy FN k akreditaci. Od roku 2007 do roku 2010 byla zaměstnancem FN Ostrava, kde se aktivně účastnila řízení kvality, včetně přípravy FN k akreditaci a úspěšného absolvování národní akreditace (SAK, 2007) i přípravy a úspěšného absolvování mezinárodní akreditace (JCIA, 2010). Současně působila jako konzultant u jiných českých zdravotnických zařízení, připravujících se k akreditaci. Absolventka, lektorka a organizátorka řady kurzů a celostátních odborných akcí (kvalita a bezpečí zdravotní péče, akreditace zdravotnických zařízení, interní auditor zdravotnického zařízení, program pro prevenci a kontrolu infekcí a další), autorka publikací v oblasti kvality a bezpečí zdravotní péče. Předsedkyně Společnosti prevence nozokomiálních nákaz ČR, šéfredaktorka časopisu Nozokomiální nákazy. Od června 2013 členka redakční rady časopisu Sestra, odborného měsíčníku pro sestry a ostatní NLZP.


Zpět