Naši lidé

Ing. Jan Vořech

Konzultant a auditor České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Vysokoškolské vzděláním technického zaměření (1983 -1988), od roku 2010 dosud je zaměstnanec FN Plzeň, podílí se na zajištění bezpečného prostředí, školení zaměstnanců a řízení rizik. Od roku 2008 do roku 2010 se jako zaměstnanec soukromé firmy podílel na technicko organizačním zajištění požadavků na bezpečné pracoviště a jako konzultant a zpracovatel dokumentace u několika poskytovatelů zdravotních služeb v Plzeňském kraji. V roce 2004 se na základě smluvního vztahu podílel jako zaměstnanec soukromé firmy na technicko organizačním zajištění prací pro rentgenová zařízení  FN Plzeň.

V roce 2009 po složení zkoušky u akreditované společnosti získal osvědčení o odborné způsobilosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, podle zákona č.309/2006 Sb. V roce 2009 po složení zkoušky u akreditované společnosti získal osvědčení z odborné způsobilosti v prevenci rizik, podle zákona č. 309/2006 Sb. V roce 2009 po složení zkoušky před komisí MVČR získal osvědčení technika požární ochrany, podle zákona č. 133/1985 Sb. V roce 2011 absolvoval odborný seminář Ochranné pomůcky a pracovní oděvy pro zdravotnictví. V roce 2012 absolvoval kurz Interní auditor BOZP podle mezinárodně uznávané normy OHSAS 18001. V roce 2013 a 2014 účast na akreditovaných kvalifikačních kurzech a obnova osvědčení osoby způsobilé v prevenci rizik. V roce 2015 aktivní účast na konferenci s tématikou týkající se bezpečného prostředí.


Zpět