Naši lidé

Ing. Jan Vořech

Konzultant a auditor České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Vysokoškolské vzděláním technického zaměření (1983 -1988), dříve zaměstnanec FN Plzeň, v současné době zaměstnanec Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Plzni. Podílí se na zajištění bezpečného prostředí, školení zaměstnanců a řízení rizik.

V roce 2009 po složení zkoušky u akreditované společnosti získal osvědčení o odborné způsobilosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, podle zákona č.309/2006 Sb. V roce 2009 a opakovaně v letech 2014 a 2018, po složení zkoušek u akreditované společnosti získal osvědčení z odborné způsobilosti v prevenci rizik, podle zákona č. 309/2006 Sb. V roce 2009 po složení zkoušky před komisí MVČR získal osvědčení technika požární ochrany, podle zákona č. 133/1985 Sb. Každoročně absolvuje odborná školení a semináře.


Zpět