Naši lidé

Vladimír Král

Konzultant České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Od roku 2002 do současnosti provozně technický náměstek Litomyšlské nemocnice, a.s. Aktivně se účastnil řízení kvality a bezpečí v Litomyšlské nemocnici a.s., včetně přípravy celé nemocnice k certifikaci a úspěšného absolvování ISO 9001:2001 (v současnosti ISO 9001:2009) a dvou recertifikací v letech 2007 a 2010. Od roku 2012 koordinoval předakreditační přípravu Litomyšlské nemocnice, a.s., v provozně technické oblasti a prováděl interní audity v této oblasti. V roce 2014 se aktivně účastnil úspěšné akreditace Litomyšlské nemocnice, a.s.

K 1.1.2015 došlo k fúzi pěti nemocnic v Pardubickém kraji na jednu akciovou společnost s názvem Pardubické nemocnice, a.s. kde zastává funkci zástupce ředitele provozně technického úseku pro Litomyšlskou nemocnici. Od roku 2012 pracuje také jako konzultant pro Českou společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o., provádí předakreditační šetření a konzultace v hospodářsko technické oblasti.


Zpět