Naši lidé

Mgr. Simona Žabková

Konzultantka a auditorka České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Vystudovala Střední zdravotnickou školu v oboru Všeobecná sestra v roce 2000. Bakalářský studijní program Ošetřovatelství v oboru Všeobecná sestra Univerzity Karlovy zakončila v roce 2011 a magisterské stadium Specializace ve zdravotnictví v oboru Ošetřovatelská péče v gerontologii na Masarykově univerzitě ukončila v roce 2013.

Od roku 2000 pracovala jako sestra u lůžka na chirurgickém oddělení v Oblastní nemocnici v Rychnově nad Kněžnou. V roce 2005 nastoupila do Odborného léčebného ústavu Albertinum v Žamberku na plicní oddělení, opět jako sestra u lůžka, později se stala staniční sestrou. Vyzkoušela si i zastupování hlavní sestry ústavu v trvání 1 roku.

Od podzimu 2013 začínala koordinovat předakreditační přípravu, stala se manažerkou kvality a vedoucí auditorkou ústavu. Sestavila tým interních auditorů, které proškolila a zavedla systém interních auditů. Zpracovala komplexní dokumentaci včetně programu kvality a zavedla ho do praxe. Pod jejím vedením po roce přípravy dovedla Albertinum, odborný léčebný ústav v Žamberku, k úspěšné akreditaci. Vlastní certifikát “Interní auditor ve zdravotnickém zařízení” a “Kvalita a bezpečí zdravotní péče, externí kontrola kvality”. Absolvovala řadu dalších kurzů v oblasti řízení kvality a rizik.

Nyní působí stále v pozici staniční sestry plicního oddělení a v pozici manažerky kvality. Aktivně se zabývá sledováním a kontinuálním zvyšováním kvality.


Zpět