Naši lidé

Mgr. Jana Wichsová

Konzultantka a auditorka České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Všeobecná sestra, absolventka 2. LF UK, ošetřovatelství 2007, FHS, Katedra řízení a supervize 2009.

Od r. 2003 do r. 2005 pracovala jako staniční sestra chirurgických sálů FNKV v Praze, potom jako vrchní sestra COS FN Motol. Aktivně se účastnila přípravy FN Motol k akreditaci, završené úspěšnou akreditací v roce 2009 a reakreditaci v roce 2011. Od r. 2006 pracuje jako školitelka COS FN Motol a zároveň vede akreditovaný kurz specializačního vzdělávání Perioperační péče tamtéž.

Členka mezinárodního výboru perioperačních sester EORNA, kde od r. 2015 zastává funkci vice-prezidentky. Autorka řady článků a přednášek týkajících se hygieny a bezpečné péče.


Zpět