Naši lidé

Mgr. Iveta Vejrová

Konzultantka a auditorka České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Po studiu na Střední ekonomické škole a Střední zdravotnické škole absolvovala bakalářské studium na 3. LF UK v oboru Zdravotní vědy – ošetřovatelství, které následně zakončila magisterským studiem na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních v roce 2009.

Vlastní certifikát „Interní auditor“ a „Manažer jakosti“, který vystavila Česká společnost pro jakost a certifikát „Interní audit jako základní pilíř úspěšné akreditace“ od CMC GraduateSchoolofBussines v Čelákovicích. V roce 2015 získala certifikát auditora BS EN 15224:2012, dále certifikát vedoucího auditora ISO 14001:2004 a ISO 9001:2008.

Pracovala ve FN Motol na centrálních operačních sálech, později jako zástupce vrchní sestry Centrálních operačních sálů pro dospělé. Do roku 2013 pracovala v Institutu klinické a experimentální medicíny jako manažer kvality a pod jejím vedením byl IKEM jako celek v roce 2009 (po jednotlivých etapách) certifikován dle normy ISO 9001:2008 a v roce 2011 také úspěšně recertifikován. Vedla projekt zabývající se zvyšováním kvality zdravotní péče a IKEM se tak stal vítězem 5. ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice v technicko-provozní kategorii, který každoročně pořádá Kraj Vysočina. Od roku 2014 připravovala Úrazovou nemocnici v Brně k akreditaci dle zákona 372/2011Sb. a v roce 2015 obdržela nemocnice akreditaci v oblasti kvality a bezpečí zdravotních služeb.


Zpět