Naši lidé

Mgr. Dana Vašíčková

Konzultantka České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Absolventka magisterského studijního programu Andragogika a Řízení lidských zdrojů na Univerzitě J.A. Komenského v Praze, bakalářský titul získala ve studijním programu Ošetřovatelství na Univerzitě LFUK v Plzni, má zvláštní odbornou způsobilost v oboru domácí péče. Je garantem praktické části certifikovaného kurzu - Práce sestry na úseku domácí péče, akreditovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Je jednatelkou a majitelkou Soukromé Ošetřovatelské Služby - SOS s.r.o., která se pod jejím vedením stala první akreditovanou domácí péčí v ČR - získání akreditace SAK 2011, recertifikace v roce 2014. V roce 2012 zaveden systém managementu dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2009. Je zaveden a udržován systém kvality a bezpečí, pravidelně probíhají reakreditace a recertifikace. Členka České asociace sester, členka Asociace domácí péče.


Zpět